Но защо фотографията е
толкова важна?

Вижте какво мисли по този въпрос
Melissa L. Friedman, MBA:

Мелиса Фридман е старши маркетинг мениджър на Global Partner Operations в SAP. Тя управлява SAP Virtual Agency, многоезикова онлайн платформа за генериране на потребности за SAP партньори. В свободното си време Мелиса е професионален фотограф, специализиран в сватба, бар / бат мицва и портретна фотография. Следвайте Мелиса в Twitter и LinkedIn или разгледайте нейната фотография.

Melissa Friedman

Melissa L. Friedman, MBA
  • Привлича вниманието. С пълния обем информация, която се споделя онлайн - 1,5 милиарда единици съдържание - търговците трябва да направят всичко възможно, за да привлекат вниманието на целевата си аудитория. Визуалните елементи увеличават желанието на хората да четат съдържание със зашеметяващите 80%.
  • Ускорява процеса. Човешкият мозък може да обработва само малко количество информация в даден момент. Данните, които могат да се обработват много по-бързо, като привлекателна снимка, винаги ще имат предимство..
  • Подобрява невербалната комуникация. Тъй като 93% от цялата човешка комуникация е несловесна, съчетаването на визуални елементи с добре написани текстове е отличен начин за търговците да "уловят" въображението на своята целева аудитория.
  • Добавя вирални възможности. Визуалното съдържание може да стане вирално, ако аудиторията го харесва достатъчно, за да го сподели със своите онлайн общности и социални мрежи. Това помага да се изгради доверието в марката, корпоративната цялост и лоялността на клиентите.
  • Подобрява разбирането. Фотографски силни марки са динамични, емоционални и вечни. Добавянето на снимки, обясняващи посланието на марката, помага на целевата аудитория да разбира и оценява посланията по-добре.
  • Въздейства емоционално. Въпреки усилията да се правят покупки въз основа на рационален анализ, потребителите често позволяват на емоциите да влияят върху решенията им за купуване. Използването на завладяващи фотографии води до емоционални решения за марката.
  • Изисква действие. Ние сме в нова ера на маркетинг, в която марката се определя от онези, които я изживяват. 40% от онлайн потребителите ще вземат по-благоприятни решения на визуално съдържание, отколкото на обикновен текст и текстово съдържание.
  • Увеличава ангажираността. Снимките са по-лесни за възприемане от текста. Facebook кампаниите със снимки генерират 65% повече ангажираност. Споделянето на туйтове нараства средно с 35%, когато включите снимка в сравнение с тези без.
  • Създава благоприятно възприятие. Хората са обусловени да правят преценки, понякога на подсъзнателно ниво. Професионалният външен вид, включително добре заснетата снимка, показваща продукт или услуга в контекста, изгражда доверие към бранда.
  • Движи продажбите. Има пряка връзка между използването на висококачествени изображения в маркетинга и ръста на продажбите. Снимките помагат на потребителите да се видят в ролята на ползвател на дадения продукт или услуга и им позволява да си представят, че подобряват живота си по някакъв начин.