Вероятно най-важният въпрос е:

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?


Тук можете да получите някои отговори и да видите разликите 

Перспективните изкривявания
не са коригирани

Това е една от най-често срещаните грешки

image without any or with poor perspective correction

Обикновено

image with correct perspective correction

Как работим ние

Изображенията са само с илюстративна цел

Това е оптично явление изразяващо се в промяна успоредността на вертикалните и/или хоризонталните линии на обекта и събирането им в така наречената убежна точка. Този феномен са наблюдава винаги, когато равнината на фотоапарата (т.н. филмова равнина) престане да е успоредна на обекта, който фотографираме. Например, ако трябва да заснемем една кутия, така че да се виждат три равнини - предна, странична и горна, това означава, че фотоапаратът трябва да е разположен по-високо от равнината на която лежи обекта.
И тук пътищата се разделят...

В масовата практика.
При тази постановка и стандартен подход, ако опитаме да запазим вертикалите на обекта той частично или изцяло ще излезе от кадър.  В този случай повечето фотографи просто навеждат камерата напред, за да „вкарат“ обекта в кадър и снимат. Това просто действие автоматично задейства закона за перспективата и всички вертикални линии престават да бъдат такива, а се събират в тяхната обща убежна точка, която обикновено е извън кадъра. Ако изобщо се стигне до коригиране на перспективата, то това се прави чрез софтуерни корекции, което води до генерирането на несъществуващи пиксели за запълване на липсващите части от изображението и влошаване на качеството.

Как работим ние?
За да изпълним условието за три видими равнини на обекта и в същото време за да запазим геометрията му, ние използваме специални оптико-механични средства. Това са обективи със специална конструкция, известни като „тилт-шифт“ или монорелсова студийна камера, която предоставя много по-комплексно решение на проблема. И в двата случая постигаме оптична корекция на проблема, което гарантира високо качество на изображението. Тази техника на работа използваме задължително при продуктова, архитектурна и интериорна фотография. Да, този метод на работа изисква инвестиране в по-скъпа техника и повече знания и умения, но когато целта е качество - си заслужава!

Изображението няма необходимата
дълбочина на рязкост

Също често срещана грешка, оказваща въздействие върху чистотата на контура и остротата на образа

an image that does not have sufficient depth of field

Обикновено

image with sufficient depth of field

Как работим ние

image with inappropriate depth of field

Обикновено

image with appropriate depth of field

Как работим ние

Остротата е ключова за добрата професионална фотография!
В много случаи, когато говорим за професионална фотография, е изключително важно обектите, които снимаме да са с перфектен фокус и острота, освен когато имаме целенасочено търсен визуален ефект. За съжаление това не винаги е лесно постижимо. В много случаи, особено когато се снима отблизо (макро фотография) или се използват дългофокусни обективи това се превръща в доста трудна задача.

В масовата практика
повечето фотографите не знаят как да се справят с този проблем като снимките им или са с общо влошено качество, поради прекомерно свиване на диафрагмата или остават с недостатъчна дълбочина на рязкост. С други думи казано снимките имат добър фокус само върху част от обекта, а останала част в една или друга степен е разфокусирана. Това създава редица проблеми както с цялостно възприятие на обекта от зрителите (потенциалните купувачи), така и с по-нататъшната обработка на изображението. Ако изображението е предназначено за тифец (изрязване по контур и отделяне на обекта от фона), липсата на остър и ясен контур по цялата площ създава сериозни затруднения при изпълнението на тази задача, а в някои случаи я прави практически невъзможна.

Как работим ние?
На добрите професионалисти е добре известен фактът, че затварянето на диафрагмата (блендата) над определени стойности при цифровата фотография води до обща загуба на рязкост. За това този метод се използва ограничено, като използваме други, по-сложни техники на работа, които гарантират постигането на перфектени резултати. Такъв метод е за изборът на равнина на фокусиране, който ни позволява при подходящи обекти да постигнем перфектен фокус върху целия обем, при оптимална диафрагма. Друг метод изисква направата на голямо количество кадри (понякога може да достигнат до 50-60, че и повече) за реализацията на един единствен кадър с помощта на специализиран софтуер. Понякога, за оптимизиране на резултата, комбинираме изброените два метода.

Снимката е с лошо осветление 

Често срещана грешка, компрометираща вярното пресъздаване на сниманите обекти

photo with poor, inappropriate lighting

Обикновено

photo with good and appropriate lighting

Как работим ние

Фотографията е рисуване със светлина - затова правилното боравене с нея е изключително важно. Една снимка с лошо осветление най-често означава само едно – нейният създател е самопровъзгласил се за фотограф собственик на фотоапарат.

В масовата практика
"фотографите" не разполагат с професионално фотографско осветление, не знаят да боравят с него, а и нямат необходимите знания за работа със светлината. Затова те избират единственото достъпно за тях решение - работа с наличното осветление, без ни най-малък опит за управление и контрол на процеса.

Как работим ние?
Във всяка ситуация създаваме и контролираме характера на светлината във всичките и аспекти - интензитет, цветна температура, характер на рисунъка и др. Независимо дали работим с изкуствено (фотографско), налично или комбинирано осветление ние рисуваме със светлината!

Снимката е с малък размер

Имате идея за нещо голямо, но снимката е твърде малка.

photo with insufficient resolution

Обикновено ~ 21-24 MP

large high resolution photo

Как работим ние ~ 85-90 MP

100% magnification of a photo with insufficient resolution

100% 

100% magnification from a high resolution photo

100%

Изображенията са само с илюстративна цел

Размерът има значение!  За ежедневните рекламни потребности повечето фотокамери осигуряват размер на изображението, който е повече от достатъчен. Дори в редица случаи изображението се намалява. Но понякога е необходимо да работим с наистина големи по размер изходни изображения за да получим впечатляващи крайни резултати. Противно на очакванията не се отнася за изработване на билбордове, а на големи увеличения, които ще се гледат от близко разстояние. Това могат да бъдат голямоформатни плакати, оформления за вътрешни пространства, календари и др.

В масовата практика
размерът на изображението се определя от възможностите, които предоставя наличната камера. Въпреки бързото развитие на фотографската техника, все още сравнително малко фотоапарати предлагат резолюция по голяма от 40 МP, а цените им са респектиращи. Основно поради тази причина сравнително малко фотографи, могат да Ви предложат изображения с наистина висока резолюция.

В нашата практика
ние използваме авангардни техники на работа, които ни позволяват с лекота да постигаме кадри с висока резолюция до 120 МP.  Тези изображения, дават възможност за отпечатването на огромни увеличения с перфектно качество и с много по-добро пресъздаване и на най-дребните детайли. Единственото ограничение при тези техники е, че те могат да се използват за снимане само на неподвижни обекти.

Снимката е с лошо
коригирани цветове

Точното и коректно пресъздавана на цветовете е особено важно

image with poor color corrections

Обикновено

image with proper color corrections

Как работим ние

Коректността на цветовете е една от главните отличителни характеристики на добрата професионална фотография! Дори и в сложни светлинни условия фотографът е длъжен да гарантира вярното и коректно пресъздаване на цветовете, особено на сюжетно важните елементи в изображението.

В масовата практика
много от действащите на пазара "фотографи" нямат необходимите знания и визуална култура за да се справят с този проблем. Макар и много от тях да разполагат с добра, съвременна камера, това не компенсира липсата на достатъчно знания за постигане на поне технически добри изображения. 

В нашата работа
ние използваме технически и софтуерни решения, подплатени с необходимите знания за да гарантираме на нашите клиенти винаги добре балансирани и цветово перфектни изображения.   Богатият опит и солидните знания ни помагат да се справяме и в най-сложни светлинни условия с различни източници на светлина.

Снимката е направена с неподходяща оптика

Проблем, който често води до странни деформации и непривичен изглед.

inappropriate choice of shooting optics, leading to unnatural proportions of the photographed objects

Обикновено

properly selected optics, suitable for the object

Как работим ние

inappropriate choice of shooting optics, leading to deformations and unnatural proportions of the photographed objects

Обикновено

correctly selected optics and distance to the object

Как работим ние

Изображенията са само с илюстративна цел

Правилният избор на оптика е важен! Във всяка ситуация и за всеки сюжет трябва да се подбере правилната комбинация от оптика и разстояние до снимания обект за да се постигне максимално естествен изглед. Неправилният избор на оптика води до деформации и неестествени пропорции на сниманите обекти.

В масовата практика
много фотографи не обръщат особено внимание на тези "подробности", а и не разполагат с голям набор от качествена оптика.  В резултат често можете да видите деформирани и неестествено изглеждащи изображения.

Как работим ние?
Винаги старателно подбираме подходящата оптика за всяка конкретна ситуация и често прибягваме до специални технически средства, като тилт-шифт обективи и монорелсова камера, гарантиращи ни правилна геометрия и пропорции.

Снимката не е ретуширана или е ретуширана лошо

Очаквате перфектна визия на Вашите продукти, но не винаги я получавате.

unretouched image

Обикновено

well retouched image

Как работим ние

not retouched photo

Обикновено

well retouched image

Как работим ние

focus stacked but not retouched image

Обикновено

focus stacked, perfectly retouched and color corrected image of a wedding rings

Как работим ние

Качественият ретуш е задължителен за всяка рекламна фотография!  Перфектната обработка и качественият ретуш са задължителна част от процеса на създаване на едно рекламно изображение. Независимо дали ще се използват за продуктов каталог, онлайн реклама или имиджови рекламни кампании, продуктите трябва да изглеждат перфектно.

В масовата практика.
Качественият ретуш е изключително трудоемък процес, които изисква много знания и време, и много от фотографите го подценяват, а и в повечето случаи нямат необходимите знания и умения за да се справят успешно с тази задача.  
Не рядко в желанието си да постигнат "подбиваща" цена за спечелване на поръчката "пропускат" да калкулират този труд и в последствие изнудват клиента за допълнително заплащане. 

Как работим ние?
Всеки кадър, независимо от неговото предназначение се преглежда, анализира и се извършват всички необходими обработки до постигане на възможно най-добър резултат. Премахваме възможни дефекти и наранявания по повърхностите. Коригираме евентуални проблеми с осветлението или неподходящите отражения. Извършваме общо и локално изчистване и прецизиране на цветовете. При фотографиране на хора извършваме цялостна обработка и подобряване вида на кожата, косата, корекции по грима и много други.


И още много... За да научите повече кликнете тук...

Разгледайте нашата галерия