ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩИТЕ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ!

Последно обновени: февруари, 2021 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е да Ви запознаем с правилата за ползване на нашия уеб сайт, на информацията предоставена в него, както и на Вашите права и задължения произтичащи от ползването им.
В тази връзка настоятелно Ви препоръчваме внимателно да се запознаете с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Ако имате допълнителни въпроси във връзка с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се свържете с нас. При необходимост можете да разпечатате или свалите тази информация на Вашето устройство за допълнителни справки.

Потребителят, използващ този сайт, се съгласява, приема и задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Уеб сайт с адрес https://studioblick.com, се нарича по-нататък „Сайт“
Всяко лице с достъп до уеб сайт с адрес: https://studioblick.com се нарича за краткост “Потребител”
Информацията и услугите предоставени на ”потребителите” чрез “сайта” се наричат за краткост “Съдържание”
Собственикът на този сайт, Рекламна агенция Студио Блик ЕООД за краткост се нарича “Доставчик”

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА СЪДЪРЖАНИЕ

Собственик и оператор на уеб сайта е Рекламна агенция “Студио Блик” ЕООД
Адрес на управление: София, кв. Лозенец, ул. Миджур 10
Управител: Валентин Димитров Киров
Кореспонденция: София, кв. Лозенец, ул. Миджур 10, тел. 02/963 4115, email: office@studioblick.com
Фирмата е регистрирана по ЗДДС.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Целта на нашият уеб сайт е да запознае потребителите със спектъра на услугите, които предлагаме, както и с възможностите и качеството на нашата работа. Всички материали, представляващи съдържанието на този уеб сайт - снимки, текстове, графики и др., са в рeзултат на нашата работа и представляват носители на авторски права по смисъла на ЗАПСП. Сайтът предоставя и богата информация относно многобройни проблеми съпътстващи реализацията на професионални фотографски изображения, както и постъпкови препоръки за правилно подаване на информация за изготвяне на коректна оферта по Ваше запитване. Богатите галерии с изображения ще Ви запознаят с нашия творчески и професионален потенциал.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използването на уеб сайта е форма на общуване с нас. За да бъде това общуване пълноценно ние използваме бисквитки и други технологии, за да събираме информация когато посещавате нашия сайт, включително Вашия IP адрес, уеб страниците, които преглеждате и линковете, върху които щраквате. Можете да изтриете и откажете бисквитките във Вашия уеб браузър. Ние може да използваме тази информация заедно с информацията, която ни предоставяте по време на процеса на регистрация на Сайта или по друг начин, за да Ви изпращаме информация, която може да представлява интерес за Вас, в съответствие с нашата Политика за поверителност.
За повече информация относно бисквитките щракнете ТУК.

6. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

а/ Потребителят има право да използва този сайт, както и предоставените в него материали и информация, само за цели не противоречащи на националното и международно законодателство и не накърняващи или ограничаващи правата на трети лица.

б/ Ползването на сайта е свободно, добровилно, по инициатива и желание на Потребителя. В условията на платен трафик ползването на сайта може да доведе до допълнителни разходи за Потребителя.

в/ Потребителят има право да използва (разглежда, съхранява, копира и отпечатва) материалите от този сайт единствено за лично некомерсиално ползване с цел да се информира за характера и качеството на услугите, предлагани от Доставчика, както и да прави запитване за изготвяне на оферта или възлагане на поръчка.

г/ Потребителят има право на допълнителна информация по предоставените в сайта услуги, както и друга информация, като за целта може да използва различните начини за връзка с Доставчика публикувани на сайта.

д/ На потребителя е забранено да използва сайта за неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи и/или за разпространение на зловреден или шпионски софтуер.

е/ На потребителя е забранено да използва предоставената в сайта информация за създаване и разпространение на фалшива, невярна или подвеждаща информация, уронваща авторитета на Доставчика или на трети лица.

ж/ Без изрично писмено съгласие от страна Студио Блик ЕООД се забраняват копиране, възпроизвеждане, редактиране, интегриране в друг сайт или произведение на която и де е част (цялостно или частично) от настоящия сайт с цел неправомерна търговска употреба на съдържанието в ущърб на Доставчика (Студио Блик ЕООД)

з/ Категорично се забранява неправомерното използване на сайта или съдържанието в него за създаване, изпращане или предаване на материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България и/или други международни закони. В това число, но не само: материали уронващи достойнството на хората, подбуждащи към расова, религиозна и всякаква друга дискриминация или сегрегация, с порнографско съдържания, подбуждащи към насилие и/или безредици, пропагандиране на нехуманни идеологии, охулващи или злепоставящи конкурентни компании и др.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА НА УЕБСАЙТА

а/ Доставчикът (Студио Блик ЕООД) си запазва правото да обновява, променя и редактира съдържанието на сайта по всяко време, без да е задължен да уведомява за това Потребителя.

б/ Доставчикът се ангажира да предоставя точна и коректна информация относно вида и качеството на предлаганите от него услуги, като и коректна информация за връзка с него.

в/ Да се отнася отговорно и съгласно законовата и нормативна уредба с предоставената информация от страна на потребителите на сайта. За допълнителна информация относно политиката ни за поверителност, както и за политиката ни за бисквитки, моля посетете съответните страници от сайта.

г/ Операторът се ангажира с клауза за етично правене на бизнес. За повече информация посетете страницата ни за Съответствие.

7. ОГРАНИЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

а/ Материалите на сайта (включително текстове, снимки, графики и други) които са на разположение чрез сайта се предоставят “каквито са” и без никакви гаранции. Доставчикът е предприел всички необходими мерки да осигури достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това Студио Блик ЕООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта. Материалите на сайта могат да включват технически неточности и/или печатни грешки. Тези неточности може да възникнат и в процеса на експлоатация на сайта. Студио Блик ЕООД няма задължение изрично да следи за остаряла или неточна информация или за нейното обновяване. В този смисъл Доставчикът не дава гаранции относно използването или резултатите от използването на материалите публикувани в сайта.

б/ Всички действия, които потребителят предприема при ползване на сайта или в следствие на ползване на сайта са изцяло негова отговорност.

в/ Студио Блик ЕООД се старае да поддържа Сайта и неговата работа, но не е и не може да бъде отговорна за причиняването на дефекти, които могат да съществуват на Сайта или в неговата работа. При никакви обстоятелства Студио Блик ЕООД, нейният управител, служители или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от Доставчика усилия) или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато Доставчикът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети. Студио Блик ЕООД не дава гаранции, че работата на Сайта ще отговаря на изискванията на потребителя; достъпът до Сайта ще бъде без прекъсвания, своевременен, сигурен, без вируси, червеи, троянски коне или други зловредни компоненти или без дефекти или грешки; резултатите, които може да бъдат получени от използването на Сайта ще бъдат точни или надеждни; или дефектите ще бъдат поправени. Вие (а не Студио Блик ЕООД) ще поемете всички разходи за всякакъв сервиз, ремонт или поправка, които може да се наложат за Вашето компютърно оборудване и софтуер, в резултат от вируси, грешки или други проблеми, които може да имате в резултат от посещението на Сайта.

г/ В случаите извън посочените тук, отговорността на Студио Блик ЕООД се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

д/ Ползването на този сайт може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

8. ЛИНКОВЕ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ (хипервръзки)

а/ Възможно е в сайта да има хипервръзки към други уеб сайтове, източници или рекламодатели, които са собственост или се управляват от трети страни („външни сайтове“). Ние нямаме контрол върху тези “външни сайтове”. Тези свързани сайтове са само за Ваше удобство и затова достъпът до тях е на Ваш собствен риск.

б/ Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът Студио Блик ЕООД не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора на съответния външен сайт.

в/ Линковете не предполагат Студио Блик да е законно оторизирана да използва търговските марки, търговските имена, лога, дизайн или каквито и да е други авторски материали, показани и достъпни чрез тези Външни сайтове. Правата върху тях са отговорност на собствениците и администраторите на тези външни сайтове.

г/ Споделянето на информация за продукт на Студио Блик чрез платформа на социална мрежа, дава възможност да публикувате тази информация директно във Вашия профил в платформата на социалната мрежа, без да напускате Сайта. Използването от Ваша страна на платформа на социална мрежа, за споделяне на информация, изисква да се съобразявате с условията и ограниченията на тази платформа на социална мрежа. Този акт на споделяне е свързан със събиране на данни за Вас и вашето устройство, но тези данни се събират от платформата на социалната мрежа и/или доставчика на услуги за трета страна а не от нас!

в/ Линкове от трети страници към сайта са възможни по наша преценка. За подробности и уточнения по възможността да поставите препратка за вашия уеб сайт на нашата страница, моля, свържете се с нас..

9. АВТОРСКО ПРАВО

а/ Всички елементи на този сайт, включително, но не само дизайн, структура, код и съдържание са защитени с авторско право съгласно ЗАПСП. Правата върху тях са изключителна собственост на Студио Блик ЕООД, което притежава право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби. За неоторизирано ползване се счита всяко ползване за което няма изрично писмено съгласие от страна на носителя на правата.

б/ Потребителите нямат право под никаква форма или претекст да копират, публикуват, променят или интегрират частично или изцялото Съдържанието на този уеб сайт с публична или търговска цел. Единствено изключение се допуска ако информацията от сайта се използва за лична информация или за популяризиране на услугите на Студио Блик ЕООД.

в/ Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

а/ При необходимост, промяна на обстоятелствата, промени в действащото законодателство или други причини може да наложат промени в действащите Общи условия за ползване на сайта. Когато правим такива промени ще има изменение на датата в реда Последно обновени, непосредствено под титула. Задължение на Потребителя е да следи за изменения в Общите условия. Използването на Сайта от Ваша страна след публикуването на изменения в Условията, показва че приемате тези промени.

б/ Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на Общите условия.

в/ За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

г/ Всички спорове между страните във връзка с приложението на тези Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000, гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg