Оптимизирайте Вашата
корпоративна визия с

АРТИСТИЧЕН ДИЗАЙН

Какво да

очаквате от нас

оригиналност

креативност

коректност

ефективност

pictogram of a graphic design

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Оформете бъдещия си проект с чист и елегантен дизайн за впечатляваща визия.

pictogram of a prepress and layout design

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Ключов етап от работата за постигане на качество и предвидими разултати.

pictogram of a corporate design

КОРПОРАТИВЕН ДИЗАЙН

Основно средство за създаване на хармочичен стил на Вашата корпоративна идентичност.

logo design pictogram

ЛОГО ДИЗАЙН

Доброто, запомнящо се лого е първата стъпка към успеха на всяка компания.

3D design pictogram

3D ДИЗАЙН

В процес на разработка.
Очаквайте информация.

WEB design pictogram

УЕБ ДИЗАЙН

УЕБ дизайн с модерна визия,
чист и елегантен код и респонсив дизайн.

Дизайн

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Оформете бъдещия си проект с чист и елегантен дизайн за впечатляваща визия.

Графичният дизайн е една от дейностите, която дава най-много възможности за творчество и артистична изява, което естествено не бива да се превръща в самоцел или в упражнение по ексцентрична компютърна виртуозност.
В нашата работа ние отделяме голямо внимание на графичния дизайн на всяка публикация, върху която работим. Хармоничното единство между интересни графични решения и същностен характер на всяко издание е в основата на успешната визия на много от нашите реализирани проекти. 

Перфектна типография*

Благодарение на стотици лицензирани за професионална употреба шрифтове с поддръжка на кирилица

Възможност за избор на най-подходящия шрифт или комбинация от шрифтове за практически всяка ситуация и за всяко приложение. Стотици лицензирани шрифтове с поддръжка на повечето европейски езици, включително гръцки и кирилица. Повечето шрифтове на кирилица са с акцент върху българската версия на кирилица!

*Типографията е дял от графичния дизайн, третиращ уместната и естетически издържана употреба на различните шрифтове.

Studio Blick Typography resources


Какво можем да Ви предложим?

- широки възможности за избор на обем, формат и графичен стил
- изчистен и модерен дизайн
- коректност на информацията

- оригинален авторски дизайн 
- съвременна визия 
- възможност за избор от цялата продуктова гама - от малки настолни пирамидки до луксозни многолистни календари

- универсални и достъпни 
- изчистен и модерен дизайн
- коректност на информацията

- изчистена визия 
- максимално атрактивен дизайн  
- акцент върху основното послание

- дизайн, подчинен на стилa на бранда  
- съобразен с изискванията на всяка медия 
- привличащ вниманието на зрителя

- с въздействаща визия 
- базирани на съдържанието  
- отговарящи на всички изисквания за добра полиграфия

Graphic design

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Качество и акуратност на цветовете

Предпечатната подготовка е ключов етап от цялостния процес на подготовка на едно издание за печат. Качеството на крайния продукт в голяма степен зависи от подходящите настройки на параметрите, съобразени с изискванията за всеки вид печат и за всяка конкретна печатница.
За постигане на сигурни резултати в нашата работа използваме изцяло калибрирана система - монитор, принтер и правилно подбрани цветни профили за печат.
Това гарантира на нас и на нашите клиенти сигурност и спокойствие, както и постоянство в постигането на добри резултати.

Какво можем да Ви предложим?

Изцяло калибрирана система - от снимането до отпечатването, гарантираща правилно цветопредаване на всеки етап

Точното цветопредаване е изключително важно за постигане на желания краен резултат. Нашата система за контрол на цветовете Ви дава сигурност

Винаги използваме правилните цветни профили, съобразени с изискванията на всяка конкретна печатница

set of instruments for DTP calibration

КОРПОРАТИВЕН ДИЗАЙН

Цялостна визия за Вашия бранд

Корпоративният дизайн е една изключително важна и отговорна дейност, касаеща цялостния графичен и визуален облик на една компания. Можем да го оприличим на рецептурна книга във верига ресторанти, гарантираща, че няма да има изненади във вкуса и подправките.
Той включва обща концепция и  графично оформление на фирмено лого, визитни картички, бланки, пликове, типово оформление на всички печатни материали, оформление на банери, плакати, билбордове, магазини, щандове, автомобили и др.
Това е един от най-подценяваните, от повечето български компании, аспекти от процеса на изграждане на корпоративна идентичност.
За сравнение ще отбележим, че “корпоративният дизайн” на една западна компания нерядко надхвърля 150 - 200 страници.

Какво можем да Ви предложим?

- широки възможности за избор на обем, формат и графичен стил.
- изчистен и модерен дизайн
- коректност на информацията
- възможност за избор на елементи

- оригинален авторски дизайн 
- съвременна визия 
- създаване и дефиниране на основните елементи на концепцията - лого, дефиниране на цветовете, дефиниране на шрифтове

- разработване на цялостна графична концепция 
- разработване на отделните компоненти
- оригинален авторски дизайн, съобразен със спецификата на бранда и Вашите желания

corporate design mock-up

ЛОГО ДИЗАЙН

Първата стъпка към изграждане визията на една компания

Създадохме запазени марки на повече от тридесет престижни български компании


Вижте примери от нашата творческа работа:

3D ДИЗАЙН

ОЧАКВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ

3D design

УЕБ ДИЗАЙН

Модерен дизайн, подходящ за всички устройства

- дизайн и функционалност в крак с последните тенденции
- дизайн базиран на Boostrap 4, 5 и AMP
- респонсив дизайн

- чист код, който ще бъде харесан от "Google"
- HTML 5, CSS, Boostrap 4 и 5, AMP
- без използване на Flash

- достъпност от всички устройства и браузери
- адаптиране на визията към екрана на устройството 

WEB design