Корпоративна етика

ЕТИЧНО ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС

Правила и норми на съответствие с регулациите и корпоративна етика 

Моралното и етично правене на бизнес е сред основните ни приоритети.

Коректните отношения с бизнес партньорите и спазването на правилата, регулациите и етичните норми са гаранция за устойчиво развитие на всеки бизнес!

Бизнес партньори

Работим с утвърдени партньори, както на нашия, такa и на европейските пазари с които, по традиция, поддържаме дългогодишни отношения. Това дава сигурност както на нас, така и на нашите клиенти.


Лични данни

Защитата на личните данни е наше задължение съгласно българското законодателство и GDPR директивата на Европейския съюз. Ние работим основно с компании и полагаме всички грижи за опазване данните на контактните лица 
съгласно изискванията.

Данъци

Данъците са необходимото "зло" за да може държавата да функционира. В тази връзка ние имаме своите отговорности към държавата и обществото и коректно внасяме всички свои задължения в срок и в съответствие с нормативните уредби.

Опазване на околната среда

Опазването на околната среда ни е приоритет по убеждение. Ние не генерираме замърсяващи продукти в следствие на нашата дейност и рециклираме по-голямата част от отпадъците който създаваме в офиса.

Корупционни практики

Корупцията е сред основните заплахи за бизнеса и обществото навсякъде по света и е криминално престъпление по българския наказателен кодекс. Категорично не споделяме подобни практики и не участваме в тях!

Мерки срещу прането на пари

Мерките срещу прането на пари са ключови за чиста бизнес среда и противодействие на престъпността. Активността ни в тази посока се изразява в работа с проверени и сигурни партньори и клиенти. 

Трудови права и условия на труд

Ние сме малка фирма и работим в условията на стриктно спазване на трудовите правата и добри условия на труд, съобразени със спецификата на нашата творческа дейност.Конкуренция

Свободната конкуренция е в основата на развитието на пазарната икономика и ние работим, като се стараем да предлагаме по-добър продукт на конкурентна цена!Studio Blick